Reklama
 
Blog | [email protected]

PRINC PHILIP PROMĚNIL ŽIVOTY MILIONY MLADÝCH LIDÍ PO CELÉM SVĚTĚ

Je pátek ráno. Jste na schůzce a najednou zvoní telefon. Princ Philip, zakladatel DofE (Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu), zemřel. Hlavou vám proletí v jedné vteřině miliony myšlenek. Myslíte na královnu, na královskou rodinu, na všechny jeho blízké, jak těžké to musí být. Myslíte na DofE, na náš program, na všechny kolegy po celém světě, jak se s touto zprávou vyrovnají. Myslíte na to, kolikrát jsme se na podobnou zprávu připravovali a najednou je to tady. Myslíte na přípravy stých narozenin Jeho královské Výsosti, kterým jsme se věnovali více jak rok a půl, a které měly vyvrcholit za necelé dva měsíce. A myslíte zejména na jeho úžasný odkaz. Odkaz, který ovlivňuje miliony mladých lidí, ale i dospělých, po celém světě.

Někdy na začátku roku 1956, v době kdy bylo vzdělávání ještě daleko rigidnější a svázanější než je tomu dnes, to byl právě Princ Philip, který se nebál jít s kůží na trh a začal prosazovat, s úsilím a vervou jemu vlastní, neformální vzdělávání, tedy jiný způsob výchovy a výuky mladých lidí. Měl k tomu jedinečného spolupracovníka, Kurta Hahna, německého pedagoga a velkého vizionáře proměny podstaty vzdělávání, který byl zároveň Philipovým učitelem. Oni dva, společně s Lordem Huntem, který vedl první expedice na Mount Everest, si uvědomili, že vzdělávání dětí nemá a nemůže zůstat jen ve školních lavicích.

Bylo třeba dát dětem a mladým lidem prostor pro rozvoj jejich nekonečného potenciálu. Bylo třeba rozvíjet vedle znalostí zejména charakter a dovednosti. Všichni tři tušili, že smyslem vzdělávání je pomoci žákům a studentům k zážitkům, které daleko více než biflování se z učebnic formují jejich hodnoty, podněcují podnikavost, zvědavost, nezdolnost, houževnatost a zejména sounáležitost, jak později definoval Hahn. Mnozí si tehdy ťukali na čelo, a tehdejší ministr školství se celé myšlence nejprve vysmál.

Princ Philip, který byl ztělesněním všech předchozích vlastností, se ale nevzdal. Připravil a podnítil vznik programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, který byl již od počátku otevřený všem mladým bez rozdílu. Program, který posiluje tělo i ducha, učí odhodlání, odpovědnosti vůči sobě i druhým, nabízí přátelství, zážitky a výzvy. Program, kde se s nikým nesoutěží, každý jen sám se sebou a svou pílí, vytrvalostí a úsilím. Program, který mění životy. Není proto divu, že se ho ve 130 zemích světa každoročně účastní přes 1.3 milionu mladých lidí, které k jejich cílům vede přes 130.000 učitelů, vychovatelů a dobrovolníků, Českou republiku nevyjímaje. Pět tisíc mladých lidí u nás nyní plní aktivity DofE, které bezesporu pozitivně mění jejich život.

Toto je skutečný odkaz Prince Philipa. Propojení velkého globálního světa skrze aktivní a nadšené mladé lidi a dospělé, kteří jim chtějí pomáhat. Vytvoření obrovské komunity pozitivně smýšlejících, aktivních lidí, kteří se nebojí výzev a pro které jsou odpovědnost a sounáležitost mezi lidmi na prvním místě. Je to odkaz plně naplňující hlavní životní postoj Prince Philipa, že věci se mají uskutečňovat, nikoliv o nich pouze mluvit. I když Princ Philip, vévoda z Edinburghu by to možná formuloval méně diplomaticky a upřímněji, jak bylo jeho dobrým zvykem.

S úctou a respektem k jeho odkazu

Tomáš Vokáč

Reklama